Czy zajmujesz się sportem zawodowo? mvworks.nl

Hipoteka dla Przedsiębiorców w Holandii (ZZP, VOF, BV)

23 lutego 2024

Osoba prowadząca działalność gospodarczą (ZZP, VOF, BV) w Holandii może uzyskać kredyt hipoteczny. Proces aplikacji o hipotekę i sposób oceny zdolności kredytowej różni się od standardowej sytuacji dla osób z umową o pracę. 

Jednak z odpowiednim przygotowaniem i wsparciem doradców finansowych jest to możliwe już nawet z roczną działalnością gospodarczą.

Kluczowymi dokumentami, na podstawie którego określana jest zdolność kredytowa jest bilans oraz rachunek zysków i strat (dochód fiskalny netto) z działalności gospodarczej.

1. Działalność gospodarcza poniżej 3 lat

Dla firm z krótszą historią, obok dochodów z lat poprzednich, istotne są dochody z bieżącego roku i prognozy rozwoju firmy przygotowane przez księgowego. Ponadto, niektóre banki przy firmach z historią poniżej 3 lat patrzą nie na 100% zysku netto tylko np. na 90% lub 80% i na tej podstawie ustalają zdolność kredytową. Są też banki na rynku, które przy dobrych rezultatach i tylko jednorocznej działalności są skłonne określić zdolność kredytowa biorąc pod uwagę 100% zysku, ale w zamian proponują wyższą stopę odsetek.

 2. Działalność gospodarcza powyżej 3 lat

W przypadku firmy działającej od co najmniej 3 lat, uwzględnia się średnie roczne (po odjęciu kosztów) obroty z ostatnich 3 lat. Dodatkowo pożyczkodawca patrzy na tendencje wzrostu/spadku obrotów Twojej firmy, tym samym określając potencjalny stopień ryzyka. Jeżeli obroty z ostatniego roku są znacząco niższe w porównaniu do lat poprzednich, wtedy pożyczkodawca może wziąć ostatni rok jako odnośnik i na jego podstawie ustalić zdolność kredytową.

W zależności od indywidualnej sytuacji, są też inne aspekty na które należy zwrócić uwagę przy określaniu zdolności kredytowej:

3. Historia dochodów

W przypadku krótkiej historii działalności, można przedstawić historię wypłat od poprzedniego pracodawcy z Holandii.

Jeśli prowadziłeś podobną działalność w innym kraju i otrzymywałeś dochód w innej walucie, bank może uwzględnić te dane jako potwierdzenie Twojej historii dochodów.

4. Posiadanie wielu firm

Posiadając kilka firm (np. kilka firm BV z rożną działalnością) pożyczkodawcy analizują wyniki wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko tego, które wnosi o kredyt.

5. Kredyt po 1 lipca

Planując zaciągnąć kredyt po 1 lipca, należy dostarczyć definitywne rezultaty firmy z poprzedniego roku, przygotowane w deklaracji podatkowej przez księgowego  

6. Inne pożyczki a zdolność kredytowa

Każda inna pożyczka wpływa na Twoją zdolność kredytową. Na przykład kredyt/leasing na samochód, kredyt na edukację lub remont domu maja wpływ na Twoją zdolność kredytową.

7. Podatki a zdolność kredytowa

Jeżeli wiele wydatków związanych z Twoją firmą odliczasz od obrotów, Twój zysk będzie niższy a zatem i kwota do opodatkowania będzie niższa. Niestety, ma to jednocześnie wpływ na Twoją zdolność kredytowa. Im niższy jest zysk po odliczeniu kosztów, tym niższa jest zdolność kredytowa.

Podsumowując, pożyczkodawca przy określaniu zdolności kredytowej osoby z działalnością gospodarczą (ZZP, VOF, BV) uwzględnia:

  • rezultaty i rozwój firmy
  • formę prawną firmy - inne zasady obowiązują w przypadku ZZP, VOF lub BV
  • prognozy dotyczące przyszłości biznesu
  • ryzyko związane z firmą
  • inne zobowiązania finansowe (np. leasing)

W przypadku osób z działalnością gospodarczą zalecana jest konsultacja z doradcą finansowym w celu omówienia sytuacji finansowej i związanymi z tym możliwościami.

 

Untitled design (2)

For international clients

Visit our English website mvworksinternational.nl