Czy zajmujesz się sportem zawodowo? mvworks.nl

Ubezpieczenia dla Polaków w Holandii

 Pakiet ubezpieczeń dosto­so­wany do Twoich potrzeb!

Oferujemy kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe, dostosowane do Twoich potrzeb - ubezpieczenie na życie, na dom, czy też na cenne przedmioty. Jako niezależny pośrednik Hipoteka w Holandii współpracuje z ponad 25 różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, co pozwala nam znaleźć pakiet najbardziej pasujący dla Ciebie. Bez względu na sytuację, możemy zapewnić właściwe rozwiązania także dla ekspatów przebywających w Holandii

Ubezpieczenie obowiązkowe i fakultatywne

W Holandii istnieje wiele różnych polis ubezpieczeniowych, które warto rozważyć. Niektóre z nich mogą być obowiązkowe, zwłaszcza jeśli pracujesz w Holandii lub jesteś właścicielem nieruchomości, podczas gdy inne są zalecane. Choć ubezpieczenie nie jest w stanie zapewnić całkowitej ochrony przed życiowymi nieprzewidywalnościami, może jednak pomóc w zabezpieczeniu przed nieoczekiwanymi wydatkami. Z przyjemnością wesprzemy Cię w wyborze polisy, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji osobistej.

Ubezpieczenie nie chroni przed nieprzewidy­walnością życia, ale może uchronić przed nieoczeki­wanymi wydatkami

Lista najpopular­niejszych rodzajów ubezpieczeń w Holandii

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to umowa między Tobą a firmą ubezpiec­zeniową. Zasadniczo, w zamian za regularne opłacanie składek, firma ubezpiec­zeniowa zobowiązuje się wypłacić ustaloną kwotę, zwaną świadczeniem z tytułu śmierci, Twoim beneficjentom po Twojej śmierci. Pieniądze te mogą zostać wykorzystane przez Twoich beneficjentów na dowolny cel. Ubezpieczenie na życie polecane jest np. przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie zdrowotne 

Ubezpieczenie zdrowotne lub medyczne pokrywa całość lub część kosztów leczenia. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, jeśli pracujesz w Holandii.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pomaga pokryć koszty medyczne i prawne, jeśli ponosisz odpowiedzialność prawną za czyjeś obrażenia lub uszkodzenie mienia innej osoby. Jest to powszechnie stosowane ubezpieczenie w Holandii, a także wymagane przez niektórych właścicieli wynajmujacych dom.

Ubezpieczenie samochodu

Dzięki odpowiedniej polisie Twój samochód jest ubezpieczony od szkód powstałych w wyniku kradzieży i włamań, szkód wyrządzonych osobom trzecim lub w innych sytuacjach. W Holandii ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu obejmuje straty i szkody w domu, i majątku w domu. Ubezpieczenie zalecane jest dla właścicieli domów, ale często wymagane również przez kredytodawców hipotecznych.

Ubezpieczenie mienia domowego

Ubezpieczenie mienia w domu chroni Twoje mienie przed pożarem, kradzieżą i innymi zagrożeniami, takimi jak przypadkowe uszkodzenie. Polecany również dla wynajmujacych domy.

Ubezpieczenie na podróż 

Ubezpieczenie na podróż obejmuje różne ryzyka podczas podróży. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia, zagubiony bagaż, odwołany lot i inne straty, które podróżny może ponieść podczas podróży.

DSC 9186

Skontaktuj się z nami

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać ubezpieczenie, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

For international clients

Visit our English website mvworksinternational.nl