Czy zajmujesz sie sportem zawodowo? mvworks.nl

Ubezpieczenia dla emigrantów 

Pakiet ubezpieczeń przysto­so­wany do indywi­dualnych potrzeb!

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ubezpiec­zenia na życie, ubezpiec­zenia domu, czy też chcesz ubezpieczyć swoje cenne rzeczy, pomożemy Ci znaleźć najbardziej odpowiedni pakiet ubezpieczenia. Jako niezależny konsultant M/V Works współpracuje z ponad 25 różnymi towarzystwami ubezpiec­zeniowymi. Prawie w każdej sytuacji możemy zapewnić stosowne rozwiązanie dla emigran­tów w Holandii.

bezpieczenie obowiązkowe i fakultatywne

Istnieje wiele polis ubezpiec­zeniowych w Holandii, które należy wziąć pod uwagę. Niektóre z nich mogą być obowiązkowe, jeśli pracujesz w Holandii lub posiadasz dom, a inne są zalecane. Ubezpiec­zenie nie ochroni Cię przed nieprzewidywal­nością życia, ale może uchronić przed nieoczeki­wanymi wydatkami. Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać ubezpiec­zenie, które najlepiej pasuje do Twojej sytuacji osobistej.

Ubezpieczenie nie chroni przed nieprzewidy­walnością życia, ale może uchronić przed nieoczeki­wanymi wydatkami

Lista najpopular­niejszych rodzajów ubezpieczeń w Holandii

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to umowa między Tobą a firmą ubezpiec­zeniową. Zasadniczo, w zamian za opłacenie składek, firma ubezpiec­zeniowa wypłaci kwotę ryczałtową zwaną świadczeniem z tytułu śmierci na rzecz Twoich beneficjentów po Twojej śmierci. Twoi beneficjenci mogą wykorzystać pieniądze na dowolny cel. Ubezpieczenie to polecane jest np. przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie zdrowotne 

Ubezpieczenie zdrowotne lub medyczne pokrywa całość lub część kosztów leczenia. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, jeśli pracujesz w Holandii.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pomaga pokryć koszty medyczne i prawne, jeśli ponosisz odpowiedzialność prawną za czyjeś obrażenia lub uszkodzenie mienia innej osoby. Jest to powszechnie stosowane ubezpieczenie w Holandii, a także wymagane przez niektórych właścicieli wynajmujacych dom.

Ubezpieczenie samochodu

Dzięki odpowiedniej polisie Twój samochód jest ubezpieczony od szkód powstałych w wyniku kradzieży i włamań, szkód wyrządzonych osobom trzecim lub w innych sytuacjach. W Holandii ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu obejmuje straty i szkody w domu, i majątku w domu. Ubezpieczenie zalecane jest dla właścicieli domów, ale często wymagane również przez kredytodawców hipotecznych.

Ubezpieczenie mienia domowego

Ubezpieczenie mienia w domu chroni Twoje mienie przed pożarem, kradzieżą i innymi zagrożeniami, takimi jak przypadkowe uszkodzenie. Polecany również dla wynajmujacych domy.

Ubezpieczenie na podróż 

Ubezpieczenie na podróż obejmuje różne ryzyka podczas podróży. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia, zagubiony bagaż, odwołany lot i inne straty, które podróżny może ponieść podczas podróży.

Skontaktuj się z nami

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać ubezpieczenie, które najlepiej pasuje do Twojej sytuacji osobistej.

For international clients

Visit our English website mvworksinternational.nl